Επόμενα Event:

GRIKANTA

A Tarantella Pizzica music band from Greece

Οι Grikanta είναι ένα Italian/Greek Folk μουσικό σχήμα, το οποίο ερμηνεύει νοτιο-Ιταλικά παραδοσιακά τραγούδια με γλωσσικές επιρροές αρχαιο-ελληνικής διαλέκτου. Συγκροτήθηκε στις αρχές του 2015 στη Θεσσαλονίκη…

TARANTISMO

Ενα φαινομενο που προερχεται απο τα Διονυσιακα δρωμενα

Η Tarantella Pizzica είναι ένας παραδοσιακός χορός της περιοχής της Απουλίας της Κάτω Ιταλίας. Είναι ένας χορός θεραπευτικός του τσιμπήματος της αράχνης (pizzica=τσίμπημα) αλλά και ένας χορός που χορεύεται σε γιορτές και κοινωνικές εκδηλώσεις…